اسامی اعضاء شورای پژوهشی دانشگاه

                  قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

اسامی اعضای شورای پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

1-  دکتر حمید رضا کردلویی

2- دکتر مجتبی کبیریان

3- دکتر معصومه سهرابی

4- دکتر ویدا جدائیان

5- دکتر مهران حجوانی

6- دکتر سید محمود میرزمانی

       اسامی فوق در جدول مربوطه در فرم پروپزال تایپ گردد.

 

آخرین ویرایش۱۲ بهمن ۱۳۹۵