امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

قابل توجه دانشجویان ترم آخر حتما نسبت به تحویل مدارک زیر به امور دانشجویی دانشکده اقدام نمایید.

مدارک صدور گواهی فارغ التحصیلی

1.ارائه اصل فیش بانکی : واریز مبلغ 70000ریال برای دوره کاردانی و مبلغ 150000 ریال برای دوره کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و مبلغ 170000ریال برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره حساب 0104460446004 به نام سازمان مرکزی دانشگاه . (در ثبت شماره حساب ذکر شده و مبالغ واریزی دقت کافی بعمل آید)

2. ارائه یک سری کپی از تمام صفحات شناسنامه و تصویر کارت ملی (بصورت واضح و خوانا)

3.شش قطعه عکس 4 × 3 جدید

نکته بسیار مهم درخصوص عکس: عکسها باید واضح ،تمام رخ ،فاقدنوشته و یاآرم ،یکسان، وفاقد هرگونه اثرمهر،منگنه ولکه باشد.

خانمها باحجاب کامل و بدون آرایش و زیور آلات بااستفاده از مقنعه ساده بطوری که گردی صورت مشخص باشد.

عکس آقایان بدون کلاه و عینک آفتابی و زیور الات  و حالت   متعارف مو و محاسن  ، بطوری که گوشها مشخص باشد

4. ارائه اصل مدرک پایه و یک برگ کپی از آن .

5. ارائه 2 عدد تمبر مالیاتی به مبلغ  10000 ریال.

6. ارائه نامه از صندوق رفاه دانشجوئی جهت مشخص شدن میزان بدهی به صندوق رفاه .

لازم به ذکراست دانشجویانی که درترم آخرتمام واحدهای باقیمانده را اخذنموده اند بایستی نسبت به ارائه مدارک فوق به ادارات دانشجویی دانشکده ها اقدام نمایند.

توجه: ارائه ریز نمرات و تاییدیه مدرک مقاطع تحصیلی قبلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد الزامی است.

آخرین ویرایش۱۷ تیر ۱۳۹۸