تماس با ما

شماره تلفن گویا  دانشکده : 02156123601و02156152560

 

دفتر رئیس دانشکده

محمد صادق محمدی

104و 103و56131394

کارشناس پژوهش

خانم همتعلی زاده

  113

رئیس اداره آموزش

 آقای حسن پناهی

56152560

 105

 کارشناس کتابخانه

اقای مقصود بهاری

  121

کارشناس امتحانات

مراد رجبی

105

 

کارشناس آزمایشگاه و سایت

خانم رضایی

  119

مسئول امور اساتید و کلاسها

خانم دلاوری

115

مسئول امور اداری و پشتیبانی

آقای عزیزمحمدی

  110

کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

خانم تجری

106

 

 

 

مسئول بایگانی

خانم صلحی

126

   

مدیر گروه  کارشناسی ارشد و دکترا

خانم دکتر قطنیان

111

 

 

 
آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸