تماس با ما

شماره تلفن گویا  دانشکده : 02156123601و02156152560

 

دفتر رئیس دانشکده

محمد صادق محمدی

104و 103و56131394

دفتر معاون دانشکده

خانم دکتر بهبودی تبریزی

108

رئیس اداره آموزش

خانم رقیه فلاح

56152560

 105

رئیس اداره پژوهش

خانم سوسهابی

113

کارشناس امتحانات

مراد رجبی

105

کارشناس پژوهش

خانم همتعلی زاده

113

مسئول امور اساتید و کلاسها

خانم دلاوری

112

کارشناس کتابخانه

اقای میرزایی رودپشتی

121

کارشناس امور دانشجویی و فارغ التحصیلی

خانم تجری

106

کارشناس آزمایشگاه و سایت

خانم رضایی

119

مسئول بایگانی

خانم صلحی

126

مسئول امور اداری و پشتیبانی

آقای عزیزمحمدی

110

مدیر گروه  کارشناسی ارشد و دکترا

آقای صداقتی

111

مدیرگروه کاردانی و کارشناسی

خانم افشارمند

109

 
آخرین ویرایش۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷